מיזמים- מחקרי תלמידים בביטחון ישראל הדפס

לוגו תוכנית מחקרי תלמידים בביטחון ישראל

ביוזמה משותפת של ידיד המרכז מר ג'ק מהפר (שבנדיבותו נטל עליו את מימון רוב המיזם), תת אלוף (מיל') ד"ר אפרים סנה ואלוף (מיל') שלמה גזית, יו"ר הנהלת המרכז, ולרגל שנת השישים למדינה, נולד המיזם הזה, שמטרתו לקרב תלמידים בבתי הספר להכרת הפעילות הביטחונית מראשית ההתיישבות בארץ ועד היום.
המיזם מוקדש לזכרו של רב אלוף דוד אלעזר (דדו) ז"ל, הרמטכ"ל התשיעי של צה"ל, ונקרא על שמו.

תמונה:David Elazar.jpg


דוד אלעזר נולד בסרייבו בשנת 1925 ועלה לארץ ישראל ב"עליית הנוער" ב-1940.
התגייס לפלמ"ח ב-1946 ובמלחמת העצמאות היה מפקד מחלקה ובהמשך מפקד פלוגה. המשיך בצה"ל במגוון תפקידי פיקוד, וב-1964 מונה לאלוף פיקוד הצפון. בתפקידו זה פיקד על כיבוש רמת הגולן במלחמת ששת הימים.
בתחילת 1972 מונה לתפקיד הרמטכ"ל התשיעי של צה"ל, ופיקד על הצבא במלחמת יום כיפור באוקטובר 1973. ב-1974, בעקבות מסקנות ועדת החקירה על כשלי המלחמה, התפטר מצה"ל.
דוד אלעזר נפטר בתל אביב באפריל 1976.

על פי פניית המרכז קיבל עליו הצוות הדידקטי את משימת הביצוע של התוכנית.
מדובר במיזם לימודי חווייתי מרוכז לתלמידי הכיתות ט' ו-י' בנושא נבחר מתולדות ביטחון ישראל. התלמידים יחקרו, בהדרכת מוריהם ובליווי מנחה מקצועי מטעם הצוות הדידקטי וועדת היגוי של המרכז, את הנושא שייבחר על ידי בית הספר באמצעות איסוף מידע, ניתוח מקורות ראשוניים, ראיונות, צילומים, הקלטות וכדומה. תוצרי המיזם - מאמר, מצגת, אתר אינטרנט, ערב מפגש קהילתי, תוכנית סיור לימודי, אימוץ וטיפוח אתר ועוד - יוצגו לפני צוות הביקורת של המרכז, ולשני בתי הספר שיצטיינו בעבודותיהם יוענק פרס כספי בטקס ציבורי.

ראו בתחתית הדף הנחיות הפעלה והוראות להרשמה לתוכנית.

שנה ראשונה לתוכנית - תשס"ח 2007/8

בראשית שנת הלימודים תשס"ח נשלחה לבתי ספר רבים הצעה להשתתף במיזם. בתי ספר אחדים נענו להצעה, אך מפאת שביתת המורים פעילותם התנהלה רק במחצית השנייה של שנת הלימודים.
ועדת השיפוט של התוכנית מטעם המרכז התכנסה בסוף חודש יולי 2008 ובפניה הוצגו הפרויקטים של חמשת בתי הספר שעלו לגמר בשנת הלימודים תשס"ח. חברי הוועדה שיבחו את עבודותיהם של כל בתי הספר ואת נכונותם והתחייבותם לביצוע תוכנית לימוד זו.
מורים ותלמידים מבתי הספר הזוכים בטקס סיום התוכנית לתשסחהוועדה הכריעה פה אחד:
במקום הראשון זוכה בית הספר ע"ש עמוס דה שליט ברחובות ולו יוענק הפרס הראשון.
הישיבה התיכונית אלישיב בלוד זוכה לציון מיוחד ולה יוענק הפרס השני.
ברכות לזוכים.

מצורפים:
א. חוברת הסיכום לפעילות בשנת תשס"ח (מסמך pdf, אקרובט רידר).

ב. סיכום החלטות הוועדה, כולל פרטים אודות טקס סיכום השנה וחלוקת הפרסים בסמינר אפעל ביום 2.10.2008, במסגרת יום העיון השנתי של המרכז (pdf).
ג. העבודה הזוכה - "חסמב"ה במכון איילון", עבודתם של תלמידי בית הספר ע"ש עמוס דה שליט מרחובות (pdf).
ד. נספח לעבודה הזוכה - הנחיות להדרכת תמ"ת (תלמידים מדריכים תלמידים) שהוכנו יחד עם הכנת העבודה עצמה (pdf).


בתמונות - מטקס סיום התוכנית וחלוקת הפרסים לתשס"ח שהתקיים ב- 2.10.2008:
למעלה - מורים ותלמידים בטקס.
משמאל - המורה אילנית בוטנרו מבית הספר ע"ש עמוס דה שליט ברחובות, אשר בהדרכתה נעשתה העבודה הזוכה.
אילנית בוטנרו, מורתם של הזוכים מדה שליט בתשס

 

שנה זו, תשס"ח 2007/8, הייתה הראשונה להפעלת התוכנית, וכבר הוחלט במרכז להרחיב את התוכנית בשנות הלימודים הבאות. אנשי המרכז לחקר כוח המגן מקווים כי בתי ספר רבים יצטרפו למיזם והוא יהווה פריצת דרך בתחום המודעות והמעורבות האישית של התלמידים בלימוד ההיסטוריה הביטחונית של ישראל, בהכרתה ובהבנתה.

 

 

שנה שנייה לתוכנית - תשס"ט 2008/9

ועדת השיפוט של התוכנית בחנה את הפרויקטים של חמישה בתי ספר שעלו לגמר ובחרה:
מקום ראשון משותף - 
1. כפר הנוער רמת הדסה – קריית טבעון. הנושא: קרבות גוש זבולון (רמת יוחנן) במלחמת העצמאות.
2. בית הספר התיכון ע"ש פנחס אילון - חולון.
הנושא: המאבק על התחבורה במבואות תל אביב במלחמת העצמאות.
ציון מיוחד ומלגת עידוד -
ישיבת אלוני הבשן - אלוני הבשן (רמת הגולן). הנושא: רמת הגולן 1967 – 1973, בדגש על מפעל הטיית המים.

קראו כאן סיכום של התוכנית בשנת תשס"ט והפרויקטים הזוכים.

שנה שלישית לתוכנית - תש"ע 2009/10

ועדת השיפוט של התוכנית בחנה פרויקטים של שבעה בתי ספר שעלו לגמר ובחרה:
מקום ראשון משותף -
1. ישיבה תיכונית אלישיב, לוד. נושא: הגבול המזרחי, גבול ישראל ירדן.
2. עירוני ה', תל אביב.
נושא: כוחות המגן היהודים בארץ ישראל מתחילת המאה ה-20 ועד מלחמת העצמאות.
ציון לשבח -
1. עירוני ט', תל אביב. נושא: מלחמת העצמאות.
2. תיכון "יד סינגאלובסקי", תל אביב.
נושא: ארגון ה"הגנה" - סיפורו של ארגון.

קראו כאן סיכום של התוכנית בשנת תש"ע והפרויקטים הזוכים.

שנה רביעית לתוכנית - תשע"א 2010/11

ועדת השיפוט של התוכנית בחנה פרויקטים שעלו לגמר ובחרה:
מקום ראשון משותף -
1. כפר הנוער רמת הדסה, קריית טבעון. נושא: מלחמת ששת הימים.
2. תיכון חדש ע"ש יגאל אלון, רמת גן.
נושא: התפתחות כוח המגן בראי חייו של יגאל אלון.
ציון לשבח -
1. תיכון על"ה, לוד. נושא: 'שדות בוערים' - בעקבות הלוחמים במבצע בן נון.
2. תיכון עירוני ד' ע"ש אהרון קציר, תל אביב.
נושא: מושבת הטמפלרים שרונה בתל אביב.

קראו כאן סיכום של התוכנית בשנת תשע"א והפרויקטים הזוכים.

שנה חמישית לתוכנית - תשע"ב 2011/12

תלמידי עתיד לוד, זוכי תשעועדת השיפוט של התוכנית בחנה פרויקטים של שמונה בתי ספר שעלו לגמר ובחרה את הזוכים, להם הוענקו פרסים בכנס ארגון ותיקי ה"הגנה" שהתקיים ביום כ"ט בנובמבר 2012.
מקום ראשון -
תיכון עתיד למדעים ואמנויות, לוד. הנושא: 'שדות בוערים' - בעקבות הלוחמים במבצע בן נון. (משמאל - התלמידים בטקס ליד האנדרטה בשדה הקרב).

מקום שני משותף -
1. חטיבת הביניים ע"ש אחד העם, פתח תקווה. הנושא: מורשת הביטחון בגבול הצפון, מתל חי ועד מלחמת לבנון השנייה. (משמאל - תלמידים ומורה לצד אלוף (מיל') שלמה גזית, יו"ר המרכז לחקר כוח המגן, בטקס חלוקת הפרסים).  בי              

2. תיכון עירוני ד' ע"ש אהרון קציר, תל אביב. הנושא: עיטורים וסיפורי לוחמים במוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל.

ציון לשבח -
כפר הנוער רמת הדסה, קריית טבעון. הנושא: מלחמת ששת הימים בירושלים.

תעודת הערכה הוענקה לגב' אילנה מילר, מורה מתנדבת בישיבה התיכונית אלישיב בלוד, המלווה את הפרויקט בישיבה מיומו הראשון. (בתמונה למטה - מקבלת את התעודה מאלוף (מיל') שלמה גזית, יו"ר המרכז לחקר כוח המגן, ומד"ר נעם אבן, מנהל התוכנית).
תעודת הוקרה לאילנה מילר

 


 

 

 

 

 שנה שישית לתוכנית - תשע"ג 2012/13

ועדת השיפוט של התוכנית בחנה שמונה פרויקטים שעלו לגמר ובחרה:
מקום ראשון משותף -
1. בית ספר הר-טוב. נושא: מוזיאון חי, המושבה הר-טוב.
2. תיכון חדש ע"ש יגאל אלון, רמת גן.
נושא: דימויים של זיכרון.
מקום שני -
1. ישיבה תיכונית אלישיב, לוד. נושא: גבול הצפון מהקמת המדינה עד ימינו.

בנוסף הוחלט לציין את צוות המורים של כפר הנוער רמת הדסה, על השקעה בתכנון הפרויקט ובפיתוח עזרי הוראה.
ראו כאן את תקציר נימוקי השופטים לזכיות.

שנה שביעית לתוכנית - תשע"ד 2013/14

ועדת השיפוט של התוכנית בחנה את הפרויקטים שעלו לגמר ובחרה:
מקום ראשון משותף -
1. חטיבת ביניים ע"ש אחד העם, פתח תקווה. נושא: אירועי ביטחון בגבול הצפון, מתל חי ועד מלחמת לבנון השנייה.
2. חטיבת ביניים ע"ש זאב ז'בוטינסקי, הרצליה.
 נושא: בעקבות לוחמי מבצע דני במלחמת העצמאות.
מקום שני -
1. תיכון חדש ע"ש יגאל אלון, רמת גן. נושא: דימויים של זיכרון ומורשת בשירי ארץ ישראל. 

שנה שמינית לתוכנית - תשע"ה 2014/15

ועדת השיפוט של התוכנית בחנה את הפרויקטים שעלו לגמר ובחרה:
מקום ראשון משותף -
1. תיכון אזורי הרטוב, מועצה אזורית מטה יהודה. נושא: מוזיאון חי - המושבה הרטוב.
2. ישיבה תיכונית אלישיב, לוד. נושא: אירועי ביטחון בגבול הצפון ובגבול עם ירדן.

שנה תשיעית לתוכנית - תשע"ו 2015/16

ועדת השיפוט של התוכנית בחנה את הפרויקטים שעלו לגמר ובחרה את הזוכים:
1. תיכון עתיד למדעים ואמנויות, לוד. נושא: המאבק על הדרך לירושלים.
2. חטיבת הביניים ע"ש זאב ז'בוטינסקי, הרצליה. נושא: הנצחה וזיכרון - בעקבות מבצע דני, ושימור האנדרטה בגמזו.

הפרסים הוענקו בטקס בבית הפלמ"ח בתל אביב בסמוך ליום ה'הגנה', כ"ט בנובמבר 2016.   
 

תוכנית תשע"ז 2016/17 
לפרטים פנו למשרדי הצוות הדידקטי:
דואר אלקטרוני didacti@bezeqint.net או mativ@galili.org.il או טלפון 03-7369426 או פקס 1533-7369426.

למנהלים ומורים בבתי ספר המתעניינים, להלן קבצי word הכוללים הוראות להרשמה והצעות להפעלה:
א. קול קורא להרשמה לתוכנית. 
ב. חוברת הנחיות והמלצות לכל שלבי הפעלת התוכנית.
ג. מסמך - תוכנית עבודה בית-ספרית בהפעלת תוכנית המחקר (להגשה למרכזי התוכנית). 
ד. הצעה מלאה להפעלת התוכנית באמצעות צוותי תלמידים.