מלגות ופרסים הדפס

במטרה לעודד ולהגביר את הלימוד והמחקר בנושא ביטחון היישוב בטרם מדינה וביטחון מדינת ישראל, מעניק המרכז לחקר כוח המגן מדי שנה מלגות ופרסים לחוקרים ותיקים, לסטודנטים ולתלמידים:

החלה הגשת מועמדות לזכייה בפרס לספרות צבאית ע"ש יצחק שדה לשנת תשע"ז - 2017 

הפרס לשנת תשע"ז – 2017 יוענק ליצירה מקורית בשפה העברית באחד מן התחומים: מורשת משנתו הביטחונית של יצחק שדה; עיצוב תפישת הביטחון של כוח המגן וצה"ל; תיאוריה, מחקר והגות צבאית; היסטוריה צבאית; תולדות ההתגוננות היהודית בארץ או בגולה; זיכרונות על שירות בכוחות המגן ובצה"ל; היבטים ביטחוניים בחקר הסכסוך הישראלי-ערבי; יצירה על אישיות צבאית.
 
לפרס תשע"ז – 2017 יתקבלו רק ספרים אשר ראו אור, במהדורה ראשונה, לאחר 1 באוקטובר 2014. (לא כולל אלבומים, קובצי מאמרים ומחקרים הכתובים בידי חוקרים שונים). 

מגיש הבקשה מתבקש לדווח בעת הגשתה אם הספר כבר זכה בפרס אחר כלשהו.

הפרס יוענק לספר שימצא ראוי לכך על-ידי חבר השופטים שייבחר על-ידי הוועד המנהל של העמותה, בכפוף לתקנותיה. הפרס יוענק בטקס חגיגי ועל כך תבוא הודעה נפרדת.

יוצרים המעוניינים להציע מועמדותם לקבלת הפרס יגישו יצירותיהם ב-4 עותקים עד ליום חמישי ג' בניסן תשע"ז, 30.3.2017, בשעה 14:00. עם הגשת הספרים יש לצרף טופס הגשת מועמדות לקבלת הפרס – ניתן לקבלו בפנייה למזכירות ועדת הפרס.

כתובת למסירת ספרים על-ידי שליח – הפרס לספרות צבאית ע"ש האלוף יצחק שדה, בית הפלמ"ח, רחוב חיים לבנון 10 רמת אביב, תל אביב. לידי אסנת – עמותת דור הפלמ"ח.

כתובת למשלוח ספרים באמצעות דואר ישראל - הפרס לספרות צבאית ע"ש האלוף יצחק שדה, במשרדי הצוות הדידקטי בע"מ, סמינר אפעל, רח' היסמין 1 רמת אפעל, רמת גן 5296000.

לתשומת לב - כל הפעילות הקשורה לפרס שדה נעשית בבית הפלמ"ח בתל אביב.
פרטי קשר: טלפון  054-3943654    דואר אלקטרוני  YizhakSadehPrize@gmail.com

ראו בהמשך עמוד זה פרטים מלאים על הפרס, על היצירות שניתן להגיש ועל הזוכים בפרס מראשיתו. 

  

רשימת מלגות 

 

 • א. קול קורא - מתן מענקי מחקר 

  המרכז לחקר כוח המגן שמח לפרסם קול קורא בדבר מענקי מחקר בסכומים של עד 40,000 ש"ח שיוענקו לבעלי תואר מתקדם, למחקרים בתחומי פעילות המרכז.
  ראו כאן פרטים אודות המענק המוצע, התנאים, המחקרים ודרך הגשת הבקשות.
  לתשומת לב - בשלב זה הטיפול במענקים מוקפא בשל בעיות תקציביות. נקווה להתפתחויות חיוביות בקרוב.

   

 • ב.  מלגות עידוד לסטודנטים

המרכז מעניק, לפי החלטות ועדת ההיגוי, מלגות בסך 5,000 - 15,000 ש"ח לסטודנטים וחוקרים בגין עבודות מחקר בנושאים שונים מתחומי העניין של המרכז. המעוניינים במלגה יפנו למזכירות המרכז בדואר אלקטרוני או בטל': 03-5344284.
לתשומת לב - בשלב זה הטיפול במענקים מוקפא בשל בעיות תקציביות. נקווה להתפתחויות חיוביות בקרוב.

 

 • ג. פרס תוכנית מחקרים בביטחון ישראל, תוכנית על שם רא"ל דוד אלעזר (דדו)

פרס ראשון ושני לבתי הספר המצטיינים בפעילות לימודית-חברתית בנושאי ביטחון היישוב בטרם מדינה וביטחון המדינה (על התוכנית ראו במדור המיזמים).

 

 • ד.  פרס מטעם 'העמותה להענקת פרס לספרות צבאית על-שם יצחק שדה' 
המרכז מנהל עבור 'העמותה להענקת פרס לספרות צבאית על-שם יצחק שדה' את כל עבודת האיסוף, המיון והבדיקה.
הפרס בסך 50,000 ש"ח, אשר נתרם מראשיתו ע"י מר ג'ק מהפר משוויץ, מתחלק מדי שנה בין שני (או יותר) כותבים ויוצרים בתחום הספרות, הקולנוע או המחזאות, בגין יצירה המתייחסת לצבא ולצבאיות. 

להלן פרטים על העמותה:

'העמותה להענקת פרס לספרות צבאית ע"ש יצחק שדה ז"ל', שהוקמה בשנת 1972, פועלת להשגת המטרות הבאות:
1. עידוד היצירה המקורית הישראלית בתחום הספרות הצבאית: היסטוריה, מחקר והגות בתחום הצבאי.
2. הענקת פרס לספרות צבאית על שם יצחק שדה ז"ל.
3. הוצאה לאור של כתבי יצחק שדה.
4. הקמת ארכיון יצחק שדה.

במסגרת פעולותיה עד עתה העמותה:
א) סייעה בהוצאה לאור של כתבי יצחק שדה ועליו בהוצאת הקיבוץ המאוחד:
  שדה, יצחק, כתבים - 
       כרך א, הפנקס פתוח ורשימות אוטוביוגרפיות שונות, תל אביב 1980.
       כרך ב, מסביב למדורה, תל אביב 1989.
       כרך ג, מלחמה בלתי שגרתית, תל אביב תש"ן (1990).
       כרך ד, מחזות, תל אביב 2000.
  דרור, צביקה, מצביא ללא שררה: ספור חייו של יצחק שדה, 'הזקן', תל אביב 1996.
ב) מעניקה את פרס יצחק שדה לספרות צבאית:
משנת 1972 עד עתה הוגשו לתחרות מאות כתבי יד וספרים (רשימה מלאה של הכותבים והספרים הזוכים בפרס התפרסמה בכרך ו' של 'עלי זית וחרב').

תנאי התחרות על פרס יצחק שדה:

1. הפרס יוענק ליצירה מקורית-ישראלית בשפה העברית (ספר, לא אלבום ולא קובץ מחקרים) באחד מן התחומים:
      א. מורשת משנתו הביטחונית של יצחק שדה.
      ב. תיאוריה, מחקר והגות צבאית.
      ג. היסטוריה צבאית-יהודית.
      ד. תולדות ההתגוננות היהודית בארץ או בגולה.
      ה. זיכרונות מן השירות בכוחות המגן או בצה"ל.
      ו. יצירה על אישיות צבאית יהודית, או אישיות הקשורה לעימות הישראלי-ערבי.
2. לתחרות יתקבלו רק ספרים אשר ראו אור, במהדורה ראשונה, אחרי חודש אוקטובר של השנה הקודמת לשנת מתן הפרס.
3. מגיש הבקשה מתבקש לדווח אם היצירה כבר זכתה בפרס אחר כלשהו.
4. הפרס יוענק לספר שיימצא ראוי לכך על-ידי חבר השופטים, שייבחר על-ידי הוועד המנהל של העמותה ובכפוף לתקנותיה.

מדי שנה, בדרך כלל בחודש פברואר, מפרסם המרכז קריאה להגשת העבודות לתחרות הפרס. בחודש נובמבר מתקיים טקס הענקת הפרסים.
פרטים על אופן הגשת היצירה ותנאי קבלתה לתחרות מתפרסמים בעיתונות.

לתשומת לב - משנת 2016 כל הפעילות הקשורה לפרס שדה נעשית בבית הפלמ"ח בתל אביב.
פרטי קשר: טלפון  054-3943654    דואר אלקטרוני  YizhakSadehPrize@gmail.com

להלן רשימת הזוכים בפרס מראשיתו:

תשל"ב - 1972                                                                                  
שולמית לסקוב על ספרה טרומפלדור - סיפור חייו.
פרופ' דב לוין על מחקרו שהיה לספר לוחמים ועומדים על נפשם: לחימת יהודי ליטא בנאצים.


תשל"ג - 1973
ד"ר יגאל עילם על ספרו הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה. 
יוסף מאיר על ספרו מעבר למדבר.


תשל"ד - 1974
רות בונדי על ספרה השליח - חייו ומותו של אנצו סרני.
ד"ר מאיר פעיל
על מחקרו שהיה לספר מן ההגנה לצבא הגנה.


תשל"ה - 1975
ד"ר שמואל קרקובסקי על מחקרו שהיה לספר לחימה יהודית בפולין נגד הנאצים.


תשל"ו - 1976
יורם צפריר על ספרו הפציעה.
רות עליאב-קליגר על ספרה המפלט האחרון (בשיתוף פגי מאן).


תשל"ז - 1977
תא"ל אביגדור קהלני על ספרו עוז 77.


תשל"ח - 1978
פרופ' יהודה סלוצקי על כתיבת ספר תולדות ההגנה.
חנוך ברטוב על ספרו דדו.


תשל"ט - 1979
פרופ' יוחנן רטנר על ספרו חיי ואני.
פרופ' ישראל גוטמן על ספרו יהודי ורשה, 1943-1939 גיטו-מחתרת-מרד.


תש"ם - 1980
צביה לובטקין על ספרה בימי כליון ומרד.


תשמ"א - 1981
חיים גורי, ז'קו ארליך, דוד ברגמן על הים האחרון - סרט תעודה של בית לוחמי הגטאות.
מוניה מרדור על ספרו רפא"ל.


תשמ"ב - 1982
פרופ' בצלאל בר-כוכבא על ספרו מלחמות החשמונאים - ימי יהודה המקבי.


תשמ"ג - 1983
פרופ' זאב הדרי ופרופ' זאב צחור על ספרם אניות או מדינה - קורות אניות המעפילים הגדולות - "פאן יורק" ו "פאן קרשנט".


תשמ"ד - 1984
אורי ברנר על ספרו לצבא יהודי עצמאי 1945-1939.
אלוף אברהם אדן ("ברן") על ספרו עד דגל הדיו.


תשמ"ה - 1985
צביקה דרור וחברי קיבוץ לוחמי הגטאות על הספר דפי עדות.


תשמ"ו - 1986
שלמה הלל על ספרו רוח קדים.


תשמ"ז - 1987                                                                                         
יצחק לוי (לויצה) על ספרו תשעה קבין: ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות.
יחידת דובר צה"ל על הסרט שתי אצבעות מצידון.


תשמ"ח - 1988
יגאל שפי על מחקרו שהיה לספר סיכת מם-מם - המחשבה הצבאית בקורסים לקצינים ב"הגנה".
מירב הלפרין ואהרון לפידות
על ספרם חליפת לחץ.


תשמ"ט - 1989
ד"ר נתנאל לורך על ספרו מדינה קטנה מול מעצמה גדולה.
הדסה אביגדורי-אבידב על ספרה בדרך שהלכנו: מיומנה של מלוות שיירות.


תש"ן - 1990
ד"ר יצחק בן-ישראל על ספרו דיאלוגים על מדע ומודיעין.
פרופ' עמיה ליבליך על ספרה חוץ מציפורים.


תשנ"א - 1991 
פרופ' יהושפט הרכבי על ספרו מלחמה ואסטרטגיה.


תשנ"ב - 1992
אלוף עוזי נרקיס על ספרו חייל של ירושלים.
תא"ל יפתח ספקטור על ספרו חלום בתכלת-שחור.


תשנ"ג - 1993  
רות בקי על ספרה רולטה רוסית: קורות מניה וילבושביץ-שוחט ברוסיה.
פרופ' יואב גלבר על ספרו שורשי החבצלת: המודיעין ביישוב 1947-1918.


תשנ"ד - 1994
ד"ר יוסי לשם ועופר בהט על ספרם לטוס עם הציפורים.
ד"ר נחום בוגנר על ספרו ספינות המרי - ההעפלה 1948-1945.


תשנ"ה - 1995
אורי בן-ארי על ספרו אחרי!


תשנ"ו - 1996  
עמיעד ברזנר על ספרו ניצני השריון.
אבי קובר על ספרו הכרעה - הכרעה צבאית במלחמות ישראל - ערב 1982-1948.


תשנ"ז - 1997
פרופ' אסא כשר על ספרו אתיקה צבאית.
ד"ר עירית קינן על ספרה לא נרגע הרעב - ניצולי השואה ושליחי א"י, גרמניה 1948-1945.


תשנ"ח - 1998
נתיבה בן-יהודה על ספרה כשפרצה המדינה.
אל"מ (מיל') ד"ר שמואל גורדון על ספרו קשתו של פאריס: טכנולוגיה, דוקטרינה וביטחון ישראל.
אסנת שירן
על ספרה נקודות עוז: מדיניות ההתיישבות בזיקה ליעדים ביטחוניים בטרם מדינה ובראשיתה.


תשנ"ט - 1999
ד"ר אהוד לוז על ספרו מאבק בנחל יבוק: עוצמה, מוסר וזהות יהודית.
יעקב חבקוק
על ספרו עקבות בחול: גששים בדווים בשירות צה"ל.


תש"ס - 2000  
עדו הכט, על ספרו - ההבקעה המערכתית בחשיבה הצבאית הגרמנית 1870 - 1945.
שרי גל, על ספרה - ברכה פולד.


תשס"א - 2001
עזר גת, על ספרו - מקורות המחשבה הצבאית המודרנית.
משה זונדר, על ספרו - סיירת מטכ"ל.


תשס"ב - 2002
ד"ר שמעון נווה, על ספרו - אמנות המערכה: התהוותה של מצוינות צבאית.
הרב חיים סבתו, על ספרו - תיאום כוונות.
רם אורן, ציון מיוחד על ספרו - לטרון.


תשס"ג - 2003
פועה הרשלג, על ספרה איך נדלקו המדורות: סיפורו של יצחק שדה.
יותם גדות
, על ספרו הקרב על ההחלטה.
אל"מ (מיל') פרופ' יהודה ואלך - ציון מיוחד על מפעל חיים בהגות ובהיסטוריה צבאית.


תשס"ד - 2004
אלוף (מיל') אורי אור, על ספרו אלה האחים שלי.
אבנר שור, על ספרו צוות איתמר.
אל"מ (מיל') ד"ר דני אשר, על ספרו לשבור את הקונספציה.


תשס"ה - 2005
פרופ' יואב גלבר, על ספרו קוממיות ונכבה: ישראל, הפלסטינים ומדינות ערב, 1948.
ד"ר עמי גלוסקא, על ספרו אשכול, תן פקודה!


תשס"ו - 2006
ועדת הפרס בחרה שני ספרים כראויים לפרס ושניים כראויים להערכה מיוחדת.
בפרס זכו: 
בר סימן-טוב (עורך), על ספרו הסכסוך הישראלי-פלסטיני: מתהליך שלום לעימות אלים 2000 - 2005.
ד"ר משה ארנוולד, על ספרו מצור בתוך מצור: הרובע היהודי בירושלים העתיקה.
בהערכה מיוחדת זכו:
רון לשם, על ספרו אם יש גן-עדן.
צבי ענבר, על ספרו מאזניים וחרב: יסודות המשפט הצבאי בישראל.


תשס"ז - 2007
טל טובי, על ספרו כמו לאכול מרק בסכין: הניסיון האמריקאי בוייטנאם 1959 - 1973.
אריה שלו, על ספרו כשלון והצלחה בהרתעה – הערכת המודיעין ערב מלחמת יום כיפור.


תשס"ח - 2008
ד"ר יצחק ארד על ספרו בצל הדגל האדום: יהודי ברית המועצות בלחימה נגד גרמניה הנאצית.
אל"מ (מיל') ד"ר יגאל אייל על ספרו מאינתיפאדה למרד 1939 - 1947: השלטון והצבא הבריטי בארץ ישראל, האקדח, הפצצה והמוקש היהודי.
ציון מיוחד ללא פרס ל:
מאיר פינקל על ספרו על הגמישות: הגמישות כמפתח להתמודדות עם הפתעה טכנולוגית ותורתית בשדה הקרב.


תשס"ט - 2009
גרינגולד צביקה ועמי דור און על ספרם כוח צביקה: 24 שעות של גבורה במלחמת יום הכיפורים, בן שמן, מודן 2008.
גיורא רום על ספרו צבעוני ארבע, תל אביב, משכל 2008.


תש"ע - 2010
ד"ר ניר מן על ספרו שרונה בשנות המאבק 1939 - 1948, ירושלים, יד יצחק בן-צבי 2009.
אל"מ (מיל') פסח מלובני על ספרו מלחמות בבל החדשה, עלייתו ונפילתו של הצבא העיראקי, תל אביב, מערכות 2009.


תשע"א - 2011
ד"ר אשר (קרלוס) פורת על ספרו: חלוק לבן, כומתה שחורה, ירושלים, כרמל, 2010
ד"ר יאיר שפיגל על ספרו: על המשמר: "השומר הצעיר" במערכות ההגנה והביטחון 1920‑1947, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 2010 
כן החליטה ועדת הפרס לציין לשבח את:
יצחק בר-און על ספרו: מטריה ביום סגריר... יחסים ביטחוניים בין צרפת לישראל, 1948‑1956, רעות, אפי מלצר, 2010 
פרופ' יורם עשת-אלקלעי על ספרו: אדם הולך הביתה, ירושלים, כתר, 2010


תשע"ב - 2012
עמנואל סקל, על ספרו: הסדיר יבלום? כך הוחמצה ההכרעה בסיני במלחמת יום הכיפורים, ספריית מעריב, 2011
‏מנחם פינקלשטיין, על ספרו: הטור השביעי וטוהר הנשק, נתן אלתרמן על ביטחון, מוסר ומשפט, הקיבוץ המאוחד, 2011
כן החליטה ועדת הפרס לציין לשבח את:
‏יגיל לוי, על ספרו: מי שולט על הצבא? בין פיקוח על הצבא לשליטה בצבאיות, מאגנס, 2011


תשע"ג - 2013
ד"ר נחמן שי על ספרו "מלחָמֶדיה: ישראל, העולם והקרב על התודעה", ידיעות ספרים, 2013
שלומי אלדר על ספרו "להכיר את חמאס", כתר, 2012
ציון מיוחד למרדכי נאור על ספרו "הרמטכ"ל הראשון - יעקב דורי", משרד הביטחון, 2013


תשע"ד - 2014 
עמירם אזוב - על ספרו: משמר העמק לא תיפול! נקודת מפנה בתש"ח, הוצאת דביר והמרכז לחקר כוח המגן, 2013.
אלוף (מיל') אמנון רשף - על ספרו: לא נחדל! חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים: סיפורם של קרבות השריון האכזריים ביותר בהיסטוריה (מהדורה מורחבת), הוצאת דביר, 2013. 


תשע"ה - 2015
אל"מ ד"ר מאיר פעיל (ז"ל), על ספרו: מאירק'ה. מאיר פעיל - מפקד, מחנך, היסטוריון ופוליטיקאי. פרקי חיים ומאמרים. בעריכת עופר פעיל. הוצאת המשפחה וצפרא הוצאה לאור.
ד"ר נורית כהן - לוינובסקי, על ספרה: פליטים יהודים במלחמת העצמאות. בהוצאת עם עובד, בשיתוף: המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים ויצמן – אוניברסיטת תל אביב; מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.


תשע"ו - 2016
ח"כ עפר שלח, על ספרו: האומץ לנצח – מדיניות ביטחון לישראל. בהוצאת "ידיעות ספרים".
יוסי אלפר, על ספרו: מדינה בודדה. בהוצאת "מטר". 

 

 

  

   לראש הדף >>