מחקרים הדפס

המרכז לחקר כוח המגן יזם ויוזם מחקרים בתחומים השונים של נושא ביטחון ישראל. היוזמה כוללת פנייה למוסדות להשכלה גבוהה, פנייה לחוקרים ותיקים וצעירים וכן קבלת פניות של חוקרים היוזמים מחקרים בעצמם.
להלן הפרטים:

א.     רשימת המחקרים

ב.     הדרכה והנחיה

ג.      ארכיון וספרייהספרים בעקבות מחקרים שנסתיימו