אודות הדפס

המרכז לחקר כוח המגן, מיסודו של ישראל גלילי (בעבר: המרכז לתולדות כוח המגן ה'הגנה'; העמותה לחקר כוח המגן) הוקם ביוזמת שלושה גופים: 

הארגון הארצי של חברי ה'הגנה' - המאגד את יוצאי ה'הגנה': הכוח הצבאי של המדינה שבדרך, אשר במהלך מלחמת העצמאות היה לצה"ל.

אגודת דור הפלמ"ח - המאגדת את יוצאי הפלמ"ח: היחידה הסדירה של ה'הגנה'.

יד טבנקין - מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התק"ם (התנועה הקיבוצית).

גופים אלה חברו יחד בשנת 1985 והקימו, ביוזמתו ובעידודו של ישראל גלילי, את המרכז לחקר כוח המגן.
ישראל גלילי נפטר בפברואר 1986, ושמו מונצח בשם המרכז.
ב-1998 שינה המרכז את מעמדו ומאז הוא פועל כעמותה ציבורית (ע"ר). 

עוד על:    ישראל גלילי ז"ל               קיצור תולדות כוח המגן               מוסדות המרכז

 

מטרות המרכז הן לתעד, לחקור, ליידע וללמד את מגוון הנושאים הכלולים בתחום ביטחון ישראל למן ראשית ההתיישבות הציונית ועד לשנותיה הראשונות של המדינה, תוך שימת דגש על צמיחת כוח המגן, גיבושו ותרומתו ליישוב ולמדינה.
המטרה היא להעמיד לרשות הרבים מידע אמין, מדויק ומפורט על כל היבטיה של ההיסטוריה הביטחונית של מדינת ישראל, וליזום פעילות חינוכית נרחבת בנושאים אלה, הן במערכת החינוך הפורמלית והמוסדית והן בקרב הנוער והציבור הרחב.

מאז הקמת המרכז פנו אליו רבים שהציעו את זיכרונותיהם או רעיונות המחקר שלהם. עם הזמן נופה הבר מן המוץ והעמותה פנתה לכיוון מדעי, במגמה לאקדמיזציה של פירסומיה, מבלי לוותר גם על עדויות וזיכרונות של בני התקופה. כיום ממשיכים בעמותה לשקוד על טיפוח המחקר המדעי, יצירת כלים לסיוע לחוקרים וקיום ימי עיון לציבור הרחב. 

מפעילויות המרכז: