ארכיון וספרייה הדפס

הארכיון והספרייה ביד טבנקין מעמידים את שירותיהם לרשות חוקרים ומתעניינים בנושאי הפעילות הביטחונית ותולדותיה.

ארכיון יד טבנקין
בארכיון 'יד טבנקין' נקלט ונרשם חומר ארכיוני רב בנושאי כוח המגן.
בנוסף לחומר המתקבל בנושא זה ביחידות האדמיניסטרטיביות ובארכיונים האישיים קיימת חטיבה נפרדת לכוח המגן (חטיבה 25), המאורגנת לפי נושאי משנה.
בחטיבה זאת מצוי חומר בנושאים הבאים: 'השומר'; פרשת רצח דה-האן; מאורעות 1929 ומאורעות 1939-1936; ארגון ה'הגנה'; 'חומה ומגדל'; אצ"ל; לח"י; ההתנדבות לצבא הבריטי; מן השבי (בגרמניה); תוכנית הצפון; ה'העפלה' ו'הבריחה'; תנועת המרי; 'השבת השחורה'; 'ליל הגשרים'; 'ליל הרכבות'; המבצעים של מלחמת העצמאות; דיר יאסין; אלטלנה; קרבות ירושלים; הל"ה; גוש עציון; המערכה על ניצנים; מבצע 'נחשון'; הגח"ל; קרב לטרון; קרב גזר; מבצע 'דני'; מבצע 'דקל', הגליל המערבי המנותק; פינוי הבריטים; שירות האוויר; חיל הרפואה; חיל החינוך; חיל הים; חיל הקשר; חיל החימוש; 'טוהר הנשק'; מבצע קדש; מלחמת ששת הימים; מלחמת יום הכיפורים; מלחמת שלום הגליל.

קיימת גם חטיבה מיוחדת לארכיון הפלמ"ח (חטיבה 45) שמקורה בארכיון צה"ל. בחטיבה זאת מסמכים בנושאים שלהלן: ראשית הפלמ"ח; הפלוגה הדתית; המחלקה הגרמנית; 'זהבי' - מלווי השיירות; כנסים; חטיבת 'הראל'; חטיבת 'הנגב'; מחלקת הטיס של הפלמ"ח; חטיבת 'יפתח'; ה'מסתערבים'; חברות פלמ"ח (ראיונות); ראיונות 'דור הפלמ"ח'.
למסמכים אלה נוספו תעודות רבות וכן תיעוד בע"פ ומחקרים. כן מצוי ב'יד טבנקין' ארכיון הסרטים של עמותת 'אוהלי פלמ"ח', הכולל, פרט לסרטי וידאו, את החומר הצילומי שנאסף לצורך הכנתם.

בארכיון 'הבריחה' ע"ש אפרים דקל, וכן בארכיון האישי של צבי נצר, קיים חומר בנושא 'הבריחה' ובנושא שליחותם של נצר ודקל ב'הגנה'.

כמו כן נמצא חומר רב בנושאי כוח המגן במדורים שונים של הארכיון:
בארכיון הקיבוץ המאוחד, ועדת הביטחון והמזכירות.
בארכיונים האישיים (חטיבה 15) של: אלון יגאל, גלילי ישראל, ברנר אורי, בן-חור אליהו, שדמי נחום, קורן דוד, טבנקין יוסף, לבנה אליעזר, דוידזון מאיר, ראיונות מילשטיין אורי.

כן קיים חומר רב על ההגנה המרחבית ובעיות הביטחון בהתיישבות העובדת בתקופת המדינה.

חוברת ט' בסדרה 'מגנזי הארכיון' מספקת מדריך לפרסומים, לרשימות ולמאמרים של ישראל גלילי.
רוב החומר הארכיוני של כוח המגן ממוחשב, להגברת היעילות של חיפוש החומר.

בתוכנית לעתיד: יוכנס למחשב של ארכיון ה'הגנה' ב'בית אליהו' כל רישום החומר בנושא ה'הגנה' המצוי בארכיונים אחרים, ובכלל זה בארכיון 'יד טבנקין', תוך מתן קדימות לראיונות, כדי לידע את החוקרים על המצאי והמיקום של מסמכים בנושאים השונים.

 

ספריית המחקר
בספריית המחקר ב'יד טבנקין' אורגנה חטיבה נפרדת לנושא כוח המגן, המסודרת לפי נושאים:

  • ראשית כוח המגן
  • ה'הגנה' בתקופת היישוב
  • מלחמות ישראל
  • סכסוך ישראל-ערב

המדור כולל ספרים, עבודות מחקר וניירות עמדה בנושאים אלה, וכן בשאלות ביטחון וצבא בעולם.
כן נמצאים באגף כתבי העת בספרייה כתבי עת בנושאי ביטחון כגון: 'מערכות', 'במחנה' ו'סקירה חודשית', חלקם מהתקופה של טרם מדינה.

 

 
© 2008 כל הזכויות שמורות - "המרכז לחקר כוח המגן, מיסודו של ישראל גלילי ז"ל". תמונות – באדיבות אוצר תמונות הפלמ"ח.
רחוב יסמין 1 (סמינר אפעל – יד טבנקין) רמת אפעל 52960 טלפון: 03-5344284 פקס: 03-5350252   ליחצו ליצירת קשר