ספרים הדפס

להלן רשימת ספרים, לפי א-ב שם הספר (חלקם אזלו מהמלאי, רבים עדיין מוצעים לרכישה - נא לפנות למשרדי המרכז לחקר כוח המגן): 

אויב ויריב - התנועה הציונית והיישוב בין ערבים לבריטים 1929 - 1948 / פנחס עופר (2001) אזל

אזרחים במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, כרך ב' / עורכים: מרדכי בר-און, מאיר חזן (2010) - ראו פרטים אזל

אטלס כרטא לתולדות ה'הגנה' / י. ואלך (1991) אזל

אישה עברייה אל הדגל - נשות היישוב בשירות הכוחות הבריטיים במלחמת העולם השנייה / ענת גרניט-הכהן / תל אביב, 2012 - ראו פרטים אזל

בחזית העורף: תל אביב והתגייסות היישוב במלחמת העצמאות / משה נאור (2009) - ראו פרטים אזל

בעקבות האוצר האמריקאיבכף הקלע של הנאמנויות 1908- 1918: בני היישוב בצבא התורכי / יעקב מרקוביצקי (1995)

בלילות חשוכי כוכבים: סיפור החוליה שהבריחה עולים מגבולות הצפון / חיים גופר (1993) אזל

במוקדי עשייה והכרעה / ישראל גלילי (1987)

בנעלים מאובקות ובעניבה/ שמואל כהן-שני (2002) אזל

בעקבות האוצר האמריקאי: פעילות ה'הגנה' בארצות-הברית 1949-1945/ דורון רוזן (2008)

בצל המלחמה : שיחות ביד טבנקין / ערך מנחם דורמן (1984)

בתל-חי בגליל תר"פ / ערכו: אסנת שירן ואברהם קלוסקי (1984) אזל

'גבעתי' כמו כולם: קורות גדוד 55 במלחמת העצמאות / מרדכי בר-און (2009) - ראו פרטים

גדעוניות מעבר להרים: ספור הקמת משרד האלחוט בלבנון, ההעפלה מסוריה ולבנון 1944 - 1946/ רבקה כשדן (1993) אזל

גחלת לוחמת: גיוס חוץ לארץ במלחמת העצמאות / יעקב מרקוביצקי (1995) ההולכים בחושך יראו אור

גשר מול ירדן (ספר לנוער) / ישראל לרמן (1996) אזל

הגדנ"ע מה'הגנה' לצה"ל / דוד קורן (1995) אזל

הגדעונים באוניות ההעפלה / גבי שריג (1988)

הגליל המערבי במלחמת העצמאות / דוד קורן (1988) אזל

הדילמה הגרעינית של ישראל / יאיר עברון (1987) אזל

ה'הגנה' בסדום 1934 - 1948/ דוד קורן (1989) אזל

ההולכים בחושך יראו אור: הרזיסטנט היהודי בצרפת: שואה ותקומה 1940 - 1950/ צילה הרשקו (2003)

ההכשרות המגויסות בפלמ"ח 1942 - 1948 (מהדורה מתוקנת) / אורי ברנר (1993)

ההתיישבות וגבולות המדינה / זאב צור (1980)

החוליה מכה שנית: ספורה של חוליית החבלה הימית  (ספר לנוער) / ישראל לרמן (1992) אזל

הטבח בבתי הזיקוק והביטחון במקומות עבודה מעורבים בחיפה - תש"ח/ דוד קורן (1988) אזל

היחידות היבשתיות המיוחדות של הפלמ"ח / יעקב מרקוביצקי (1989) אזל

הלוך בשבי: ספורם של השבויים העבריים במלחמת העצמאות / דני נדב (1997) אזל

זכרון בספרהלילה והיום הם ארץ ישראל: הבזקים על מחתרת ה'הגנה' / גרשון ריבלין (1992)

המסתערבים הראשונים: ספורה של המחלקה הערבית של הפלמ"ח / גמליאל כהן (2002) אזל

המשמר על החוף: תולדות 'משמר החופים' בימי מלחמת העולם השנייה / ח. גופר (1995) אזל

הנגב בהתיישבות ובמלחמה: המאבק על הנגב 1941 - 1948 / עמיעד ברזנר (זכה בפרס קרן בן-שמש של הקק"ל, 1994) אזל

הנח"ל - דפי רקע / יאיר דואר (1988) הפלמח

הנח"ל - צבא עם ערך מוסף / דוד קורן (1997) אזל

הנני שלחני: מתנדבים בצבא הבריטי כותבים / ערך יעקב מרגלית (1985) אזל

הסוגייה הגרעינית ותהליך השלום: עיון מחדש (סדרת דפי רקע ובירור מס' 39) / אבנר כהן ( 1995) אזל

הסיירים / יצחק ערן (1994) אזל

הפו"ש: פלוגות השדה של ארגון ה'הגנה'/ שאול דגן  (1995) אזל

הפלמ"ח / מאיר פעיל ואברהם זהר (2008) - ראו פרטים

הפלמ"ח הימי (הפל"ים) / מאיר פעיל ואברהם זהר (2001)

הצהרות והחלטות בנושא הפלשתינאי 1989-1950 / ערך משה גבאי (1990) אזל

הקומנדו הימי בפלמ"ח: ספור ה'חוליה', יחידת החבלה הימית בפלי"ם והחבלה הימית ב'הגנה' / אברהם זהר (1994) אזל

הקיבוץ המאוחד בהגנה 1923 - 1939 / אורי ברנר (1980) אזל

הקריה בשנות כינונה 1948 - 1955 / ניר מן / ירושלים, 2012 - ראו פרטים
     ראו כתבות אודות הספר:
    קריה לא נאמנה / עדי רובינשטיין (ישראל היום, בתוך מוסף חג);
    בסיס הקריה כפצצה מתקתקת / שביט ריסין (אתר עלמ"ה);
    קרקע, ביטחון והון בלב הכרך הגדול / עמירם אורן (אתר כתוב);
    חברי המטכ"ל בלב המטרופולין / ניר מן (הארץ) ;
    הקריה, כמעט בירת ישראל / יחיעם ויץ (הארץ)

הש"י - שירות הידיעות: שורשיה של קהילת המודיעין הישראלית / אסא לפן (1997)

התנועה המאוחדת ותרומתה הביטחונית עד סיום מלחמת העצמאות והקמת הנח"ל / מרדכי מוקסי (1991) אזל

"זכרון בספר": ראשיתה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית של מלחמת העצמאות 1948 - 1958/ מרדכי בר-און (2001)

זר לא יבין: כינויי סתר ביישוב היהודי בארץ ישראל / גרשון ועליזה ריבלין (1988) אזל

חברות ב'הגנה' בחיפה / ארגון חברי ה'הגנה' בחיפה אזלעטלפים בים האדום

חטיבת הנגב במלחמת העצמאות / ארדון כהן, מיכאל (מיקי) כהן, עמוס מנדלסון (2012 - מהדורה מעודכנת) - ראו פרטים

חרב אל-אסתנזאף - מלחמת ההתשה בראי המקורות המצריים (בשיתוף עם אוניברסיטת ת"א) / ד"ר מוסטפא כבהא (1995) אזל

חשמל מתוך האש - חברת החשמל וה'הגנה' 1920 - 1948 / אברהם זהר (1994) אזל

להתחיל אחרת, לחיות אחרת בקפריסין / מנחם אורן (1984)

לנו המגל הוא חרב: חלק א (1948-1967), חלק ב (1967-1993) / יאיר דואר (1992) אזל

למשק ולנשק - ההכשרות המגויסות בפלמ"ח / אלון קדיש (1995) אזל

לצבא יהודי עצמאי: הקיבוץ המאוחד ב'הגנה' 1939 - 1949 / אורי ברנר ( 1985) -פרס יצחק שדה תשמ"ד אזל

מבצעי חיל הים במלחמת העצמאות / אליעזר טל (2002, הוצאה שניה ומורחבת בשיתוף עמותת ידידי חיל הים) אזל

מגנזי הארכיון, חוברת ט', מדריך לארכיון ישראל גלילי / עורכים: עדינה כוכבא וזאב צור (1991)

מוולוס עד טאורוס, עשור ראשון להעפלה / אריה ל. אבנרי (1985) אזל

מוטות תורן - ספינות ההעפלה והרכש לאחר מלחמת העולם השנייה / ראובן אהרוני (1997)

מול הים הכבד: חברת האשלג וה'הגנה' / דוד קורן (1991) אזל

מלחמת העצמאות - דיון מחודשמחשבה צבאית ב'הגנה': יוחנן רטנר, יהושע גלוברמן, יצחק דובנו / נחום בוגנר (1998)

מחתרת במדים: ה'הגנה' והחיילים הארץ-ישראלים בצבא הבריטי 1939 - 1945 / חנוך פטישי (2006) 

מים לישראל: מקורות, שימושים ובעיות  / סידרת דפי רקע ובירור מס' 46 (1997)

מלחמת העצמאות תש"ח תש"ט, דיון מחודש 1949-1948, כרכים א-ב / עורך: אלון קדיש (2004) אזל

מלחמת יום הכיפורים: קתדרת מפקדים וחוקרים / עורכים: בני מיכלסון, אפי מלצר (2014) - ראו פרטים

מן הנאגן עד לפינג'אן (ספר לנוער) / תקוה שריג (1991) אזל

מנרה, גבול הצפון 1949-1943 / גבי שריג (1990) אזל

מצור בתוך מצור - הר הצופים במלחמת העצמאות / משה ארנוולד (2010) - ראו פרטים אזל

מצור בתוך מצור - הרובע היהודי בעיר העתיקה / משה ארנוולד (2004)

מרות ומאבק בימי מרי / שמעון גולן (1988) אזל

משמר העמק לא תיפול! נקודת מפנה בתש"ח / עמירם אזוב (2013) - ראו פרטים

עם במלחמהמתי מפנים את ירושלים? העימות בין הדרג הצבאי לנציב העליון בסוגיית הפינוי מירושלים/ יונה בנדמן (2004) אזל

נוכח איום הפלישה הגרמנית לארץ ישראל בשנים 1940 - 1942 / אורי ברנר (1984) אזל

ניצחון המבוכה - מדיניות ישראל בשטחים לאחר מלחמת ששת הימים / ראובן פדהצור (1996) אזל

ניצני שריון / עמיעד ברזנר (1995, זכה בפרס יצחק שדה לספרות צבאית) אזל

נקודות עוז: מדיניות ההתיישבות בזיקה ליעדים פוליטיים וביטחוניים בטרם מדינה ובראשיתה / אסנת שירן (1998, זכה בפרס יצחק שדה לספרות צבאית)

סיכת מם-מם / יגאל שפי (1991, זכה בפרס יצחק שדה לספרות צבאית) אזל

ספינות המרי: ההעפלה 1945 - 1948 / ד"ר נחום בוגנר (1993, זכה בפרס יצחק שדה לספרות צבאית) אזל

ספר איגרות גלילי / עורך: דוד אשכול אזל

ספר גרעיני הנח"ל / יאיר דואר (1989) אזל

תכניות אופרטיביות של ה'הגנה'ספרי לי ספרי לי: חברות פלמ"ח מספרות / איה גוזס (1993) אזל

עדויות נפגעי קישינוב 1903, כפי שנגבו ע"י ח. נ. ביאליק וחבריו/ עורך: יעקב גורן (1991)

עטלפים בים האדום: פעולות הקומנדו הימי במלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים / זאב אלמוג (2007)

על המשמר: "השומר הצעיר" במערכות ההגנה והביטחון 1920 - 1947 / יאיר שפיגל (2010) - ראו פרטים

עם במלחמה: קובץ מאמרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, כרך א' / עורכים: מרדכי בר-און, מאיר חזן (2006)

ערביי ישראל לאן? (דברים בחוג מדיני-ביטחוני: ד"ר יצחק ביילי, ד"ר אלי רכס, פרופ' ארנון סופר) / סידרת דפי רקע ובירור מס' 42 (1996)

עשור של שיקול דעת: ההתיישבות מעבר לקו הירוק 1967 - 1977 / יחיאל אדמוני (1992) אזל

פוליטיקה במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, כרך ג' / עורכים: מרדכי בר-און, מאיר חזן  (2014) - ראו פרטים

פל"הייב : בדווים בפלמ"ח בימי תש"ח / שאול דגן (1993) אזל

פלוגת הפלמ"ח באיטליה: (מצ"ב) תש"ו-תש"ז 1946 - 1947 / משה יפהר (1993) אזל

פלמ"ח - שתי שיבולים וחרב, קובץ מאמרים  /  עורך: יחיעם וייץ (2000)

פקודות בשפה זרה, ספורה של המחלקה הגרמנית של הפלמ"ח (ספר לנוער) / דורית אורגד (1991) אזל

קרע בתשצבא המדינה בדרך - פרקים בתולדות כוח המגן / עורכות: אורנה מקובר ואסנת שירן (1988)

צילו של אלוף במחלוקת: אליהו בן-חור / מאיר דוידזון, עורך: יוסי בן-ברוך (1990) אזל

צנחני התקווה / עורכים: רחבעם עמיר ושמואל סטמפלר (1995) אזל

קרע בתש"ח, מאבקי כוח בצמרת / מאיר פעיל ועזריאל רונן (1991) אזל

קשר נאמן: הדרוזים וה'הגנה' / דוד קורן (1991) אזל

שיבולים שבחרב, היאחזויות הפלמ"ח בגליל העליון בשנים 1945 - 1946 / חיים גופר (2005) אזל

שליחות ה'הגנה' באירופה / יהודה בן-דוד (1995) אזל

שׂרונה בשנות המאבק 1939 - 1948 / ניר מן (2009) - ראו פרטים אזל
האזינו לשיחה בין פרופ' מוטי גולני לד"ר ניר מן אודות הספר כאן או כאן

תוכניות אופרטיביות של ה'הגנה' 1937 - 1948 / עודד מסר (1996) אזל

תוכנית הצפון: טוברוק-חיפה-מוסה דאג, הערכות ארגון ה'הגנה' מול סכנת פלישתם של כוחות גרמניה הנאצית לארץ ישראל במלחמת העולם השנייה, 1940 - 1942 / שאול דגן (1994) אזל

לראש הדף >>

 
© 2008 כל הזכויות שמורות - "המרכז לחקר כוח המגן, מיסודו של ישראל גלילי ז"ל". תמונות – באדיבות אוצר תמונות הפלמ"ח.
רחוב יסמין 1 (סמינר אפעל – יד טבנקין) רמת אפעל 52960 טלפון: 03-5344284 פקס: 03-5350252   ליחצו ליצירת קשר